dr Sławomir Kuźnicki

About: poet, literary critic and translator; regular contributor to the „MIC” periodical / poeta, krytyk literacki i tłumacz; stały współpracownik pisma „MIC”

Position: Assistant Professor / Adjunkt

Research interests: dystopian, utopian, speculative and science fiction; gender and feminisms; rock studies (literary and cultural contexts of rock music) / dystopie, utopie, proza spekulatywna, science fiction; gender i feminizmy; rock studies (literackie i kulturowe konteksty muzyki rockowej)

Office: Collegium Maius, room 113

Office hours: Monday, 16:30-17:15 & 19:00-19:45 (room 206)

Emails: slavekkk@wp.pl; skuznicki@uni.opole.pl

 

Degrees:

2002 – Opole University, MA degree in English Literature (MA thesis: Vladimir Propp’s Seven Spheres of Action as Presented in Salman Rushdie’s Haroun and the Sea of Stories)

2015 – Opole University, PhD degree in Literary Studies (PhD thesis: The Changing Roles of Science, Women and Religion in Margaret Atwood’s Speculative Fiction)

 

Book(s):

Margaret Atwood’s Dystopian Fiction: Fire Is Being Eaten. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. http://www.cambridgescholars.com/margaret-atwoods-dystopian-fiction

 

Reviewed / scholary publications / Recenzowane artykuły naukowe

„To See It All / To Hear It All: Michael Gira’s Songs of Experience.” Explorations: A Journal of Language and Literature, vol. 6, 2018: pp. 67-78. WEB. http://explorations.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Final_Article_Ku%C5%BAnicki.pdf

„Post-chrześcijańska dystopia albo proto-chrześcijańska utopia. O potrzebie mitologii w MaddAddam Margaret Atwood.” Ksenologie. Perspektywy Ponowoczesności, tom VI. Eds. Ksenia Olkusz and Krzysztof M. Maj. Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2018: pp. 345-360.

„Rotting Melancholy: The False Utopia of Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant.” Decay, Disease, Death in Literatures and Cultures. Eds. R.W. Wolny and K. Molek-Kozakowska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018: pp. 59-68.

Image result for Decay, Disease, Death in Literatures and Cultures

„Margaret Atwood’s Representations of Spiritual Pursuit in Oryx and Crake.Interdisciplinary Views on the English Language, Literature and Culture. Eds. L. Szymański, J. Zawodniak, A. Łobodziec and M. Smoluk. Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018: pp. 217-226.

 

„Mózg nocnego pająka: wiersze Emily Dickinson w tekstach Macieja Maleńczuka.” Piosenka. Rocznik Kulturalny, nr 5, 2017: pp. 107-115.

http://muzeumpiosenki.pl/pliki/publikacje/piosenka5.pdf

Znalezione obrazy dla zapytania Piosenka. Rocznik Kulturalny

„Seks i przemoc w cyberprzestrzeni: spekulatywna wizja Margaret Atwood w powieści Oryks i Derkacz.Creatio Fantastica, nr 1 (56), 2017: pp. 57-67.

„Women, Men and the Hope of Pregnancy/Motherhood in Margaret Atwood’s MaddAddam.” Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture. Eds. M. Martynuska and E. Rokosz-Piejko. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2017: pp. 119-127.

Diamond Dogs i Outside: Dystopijne konteksty Davida Bowiego.” Kultura Rocka 2: Słowo – Dźwięk – Performance. Vol. 2. Eds. J. Osiński, M. Pranke and P. Tański. Toruń: ProLog, 2016: pp. 207-217. WEB. https://issuu.com/prolog_pismo/docs/kultura_rocka_2._s__owo_-_d__wi__k__bc18b1e915f4c7

„Science and Technology at War with Humanity: Two Ways to Destroy Our World According to Margaret Atwood’s The Year of the Flood.” War and Words: Representations of Military Conflict in Literature and the Media. Eds. W. Drąg, J. Krogulec and M. Marecki. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016: pp. 73-85. http://www.cambridgescholars.com/war-and-words

„Writing to Preserve the Self: A Woman’s Resistant Position in the Patriarchal Dystopia of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale.” The Self Industry: Therapy and Fiction. Eds. J. Szurman, A. Woźniakowska and K. Kowalczyk-Twarowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015: pp. 123-136.

Rok potopu Margaret Atwood – Boży Ogrodnicy i koniec świata.” Metamorfozy Świata: Język – Literatura – Kultura. Eds. M. Andrzejak-Nowara and A. Paluch. Opole, 2015: pp. 61-68. WEB.

„The Category of Underwoman as an Outcome of the Dialogue between Science and Religion in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale.” Face the Face, Page to Page: PASE Papers in Literature, Language and Culture. Eds. D. Babilas, A. Piskorska and P. Rutkowski. Warszawa: Instytut Anglistyki Uniwersytet Warszawski, 2014: pp. 239-246.

„Science vs. Ecology: About the End of the World in Margaret Atwood’s Oryx and Crake.” Yesterday’s Tomorrows: On Utopia and Dystopia. Eds. P. Gallardo and E. Russell. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014: pp. 381-394. http://www.cambridgescholars.com/yesterdays-tomorrows-5

„Civilization Renewal Project – The Utimate Solution of Margaret Atwood’s Oryx and Crake.Fearful Symmetries: Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses. Eds. L. Drong and J. Mydla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013: pp. 136-146.

„Genetically Modified Future: Pre- and Post-Apocalyptic Visions of the World in Margaret Atwood’s Oryx and Crake.” Alternate Life-Worlds in Literary Fiction. Eds. E. Kębłowska-Ławniczak, Z. Wąsik and T. Bruś. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2011: pp. 121-130.

„Miasto widzialne choć nie widziane. Londyn w Szatańskich wersetach Salmana Rushdiego.” Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek. Eds. A. Gleń, J. Gutorow and I. Jokiel. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005: pp. 213-220.

 

Conference participation / Udział w konferencjach

Unisono w wielogłosie 10. 28-29.09.2018. Uniwersytet Opolski. „Zawieszenie broni: fotograficzna poezja PJ Harvey”.

The 27th PASE Conference. Language, Art, Literature: In Search of Identity. 25-27.06.2018. University of Łódź. „To See It All / To Hear It All: Michael Gira’s Songs of Experience”.

VII Symposium Opoliensis: Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie. 10-11.05.2018. Uniwersytet Opolski. „Pomiędzy zniewoleniem a dominacją: literackie obrazy perwersji i pornografii w twórczości Lou Reeda”.

Rejestry kultury. 24-25.02.2018. Ośrodek Badawczy Facta Ficta i Uniwersytet Jagielloński (Kraków). „Wieczne teraz: religijny utopizm w twórczości Prince’a”.

Unisono w wielogłosie 9. 20-22.10.2017. Uniwersytet Opolski. „2001: Odyseja duchowa. Prince i Tęczowe Dzieci”.

A Suitcase of Her Own: Women and Travel. 21-22.09.2017. University of Silesia (Szczyrk). „A Diary of a Journey: PJ Harvey’s Photographic Poetry”.

Kultura rocka 3. Tradycje – poszukiwania – kontynuacje. 19-20.04.2017. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Świńska strefa wpływów: The Beatles – Charles Manson – Nine Inch Nails”.

His Master’s Voice 4th Annual Symposium – Utopias, Dystopias, and Ecotopias. 23-25.03.2017. Facta Ficta Research Centre with Jagiellonian University and University of Science and Technology in Kraków. „Post-Christian Dystopia or Proto-Christian Utopia: On Human Necessity of Mythologies in Margaret Atwood’s MaddAddam”.

Interdisciplinary Views on the English Language, Literature and Culture [Imagination and Truth: Interdisciplinary Perspectives on Literary and Non-Literary Modes of Representation]. 1-2.12.2016. University of Zielona Góra. „In Pursuit of Spirituality: Margaret Atwood’s Representations of Religion in Oryx and Crake”.

Unisono w wielogłosie 8. 21-22.10.2016. Uniwersytet Opolski. „Mistrzowskie cięcie; czyli sztuki plastyczne a twórczość zespołu Queen”.

Decay, Disease, Death in Literatures and Cultures. 26-28.09.2016. University of Opole. „Rotting Melancholy: The False Utopia of Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant”.

Kultura rocka 2: Słowo – Dźwięk – Performance. 10-11.03.2016. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Diamond Dogs i Outside: dystopijne konteksty Davida Bowiego”.

Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture. 12-13.11.2015. University of Rzeszów. „Women, Men and the Hope of Pregnancy/Motherhood in Margaret Atwood’s MaddAddam”.

Iluzje/Deziluzje. Literatura – Język – Kultura. 4-6.12.2014. Uniwersytet Opolski. „Od deziluzji do iluzji: obrazy religii w powieściach Oryks i Derkacz i MaddAddam Margaret Atwood”.

War and Words. 26-27.09.2014. Wrocław University. „Science and Technology at War with Humanity: Two Ways to Destroy Our World According to Margaret Atwood’s The Year of the Flood”.

The 22nd PASE Conference. Face to Face, Page to Page. 22-24.04.2013. University of Warsaw. “The Category of Underwoman as an Outcome of the Dialogue between Science and Religion in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale”.

Słowo w przestrzeni mowy, pisma i wartości. Literatura – Język – Kultura. 13-15.12.2012. Uniwersytet Opolski. „Mówię, więc jesteś: siła kobiecego głosu w Opowieści Podręcznej Margaret Atwood”.

Poisoned Cornucopia: Excess, Intemperance and Overabundance across Literatures and Cultures. 12-14.09.2012. University of Opole. “Sex and Religion: the Paradox of Excess in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale”.

The Shape of Things to Come…: 13th International Conference of Utopian Studies Society. 4-7.07.2012. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain. “Science vs. Ecology: About the End of the World in Margaret Atwood’s Oryx and Crake”.

The Self Industry. Therapy and Fiction. 22-24.09.2011. University of Silesia (Ustroń). “Writing to Preserve the Self – a Woman’s Resistant Position in the Patriarchal Dystopia of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale”.

(Re)Visions of History in Language and Fiction. Nicolaus Copernicus University in Torun. 19-20.11.2010. “Telling and Retelling the Same Future Story – a Parallel Sequel Technique in Margaret Atwood’s Oryx and Crake and The Year of the Flood”.

Civilisation and Fear. 22-25.09.2010. University of Silesia (Ustroń). “Civilization Renewal Project – the Ultimate Solution of Margaret Atwood’s Oryx and Crake”.

Alternate Construals in Language, Literature and Culture. 17-18.09.2010. The Philological School of Higher Education in Wroclaw. “Genetically Modified Future: A Pre- and Post-apocalyptic Visions of the World in Margaret Atwood’s Oryx and Crake”.

 

Books of poetry (in Polish) / Książki poetyckie

Kontury [Contours], Szczecin 2018     

http://www.wforma.eu/kontury.html

Samples from Kontury available here / Wiersze z Konturów tutaj

http://www.dwutygodnik.com/artykul/6969-wiersze.html and https://opt-art.net/helikopter/1-2017/slawomir-kuznicki-piec-wierszy/

Geometria wody [Geometry of Water], Brzeg 2010

Drzwi przez głowę [A Door through the Head], Bydgoszcz 2003

Już nie zielone [Green no More], Kraków 2002

 

Kuźnicki’s translations of PJ Harvey’s poems from The Hollow of the Hand / tłumaczenia wierszy PJ Harvey z książki Wnętrze dłoni

  1. https://opt-art.net/helikopter/5-2018/pj-harvey-siedem-wierszy-afganskich/
  2. https://opt-art.net/helikopter/6-2018/pj-harvey-siedem-wierszy-waszyngtonskich/
  3. https://opt-art.net/helikopter/7-9-2018/pj-harvey-siedem-wierszy-kosowskich/

 

Selected non-scholary publications (all in Polish) / Wybrane artykuły popularnonaukowe

„Pomiędzy zniewoleniem a dominacją. Obrazy perwersji w twórczości Lou Reeda”, [w:] „Indeks” nr 5-6(187-188)/2018, s. 39-42.

„Niedźwiedzie i wiewiórki”, [w:] Program teatralny do sztuki „Miłość i gniew” Johna Osborne’a, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 2018, s. 11-15.

„Wieczny powrót poety”, [w:] Program teatralny do sztuki „Szklana menażeria” Tennessee Williamsa, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 2017, s. 6-9.

„Na czterech marginesach Odpustu„, [w:] Bartosz Suwiński, Odpust. Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej, Gniezno 2013, s. 41-43.

„Dzieci u Iana McEwana: między perwersją a dojrzewaniem”, [w:] „Arterie” nr 1/2009, s. 28-32.

„W pogoni za Bookerem”, [w:] „Red.” nr 2(7)/2008, s. 14-18.

„Konflikt z prawdą wg Juliana Barnesa”, [w:] „Red.” nr 1(6)/2008, s. 15-19.

„Czy powieść postkolonialna jest kiczowata?”, [w:] „Red.” nr 3-4(4-5)/2007, s. 37-41.

„Lodge, religia i antykoncepcja”, [w:] „Red.” nr 2(3)/2007, s. 28-30.

„Homoerotyzm świadomy: o książkach Alana Hollinghursta”, [w:] „Red.” nr 1(2)/2007, s. 39-43.

„Z kapelusza komputera, czyli Bowie na zewnątrz”, [w:] „Red.” nr 1/2006, s. 56-58.

„Edward W. Said: 1935-2003”, [w:] „Odra” nr 1/2004, s. 120-121.

„Pop Star i publiczność. Próba teorii”, [w:] „Strony” nr 1(24)/2002, s. 103-106.