dr Wacław Grzybowski

About: Lecturer of American and English literatures. Religious essayist. Translator.

Position: Adjunct

Office: Collegium Maius, room 113

Phone: (+48) 775415913(+48) 775415913

E-mail: wgrzybowski@wp.pl

Office hours: Tursday: 14.30-15.30

Degrees: Doctorate – 1998, University of Łódź, Poland

 

Research interests:

Modernist literature and culture

Neo-Thomistic philosophy

Theory of literature

 

Academic publications:
Books:

Metaphor and Spirituality: The Poetics and Poetry of Thomas Merton – doctoral monography, (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.)

Consciousness, Beauty and Analogy of Being in the Poetry and Fiction of Thomas MacGreevy – habilitation monography, (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013), ISBN 1233-6408.

Articles:

1.“Epistemology, Poetics and Mysticism in Thomas Merton’s Theory of Poetry,” in Zeszyty Naukowe UO (IFA), 1995, str. 105-127.

2.“Thomas Merton’s Poetry and Poetics – Experiment in Modern Religious Poetry,” in  Canons, Revisions, Supplements in American Literature and Culture, red. Marek Wilczyński (Poznań: Bene, 1997), str. 221-234.

3.“The Four Faces of the Apocalypse in Thomas Merton’s Poetry” – Uniwersytet Łódzki, w Apocalypse Now. Prophecy and Its Fulfilment, red. Agnieszka Salska (Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2001), str. 176-189. „W nurcie istnienia. Poetycka Chrystologia Jana Pawła II,” opublikowany w Ethos, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, str. 449-458.

4.„Darkness and Light in Emily Dickinson’s Poetry and Spirituality,” in Perspectives on Literature and Culture, pod redakcją Leszka S. Kołka, Wyd. Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, str. 61-73.

5.„Prawda historii, prawda świadomości i wykolejenie gnostyckie w filozofii polityki Erica Voegelina,” in Nauki w poszukiwaniu prawdy. Materiały sympozjum z okazji dziesięciolecia Uniwersytetu Opolskiego, pod redakcją Ks. prof. dr hab. Tadeusza Doli, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2004, str. 27-36.

6.„Po co jest miasto? – według Tomasza Mertona,” in Miasto: przestrzeń, topos, człowiek, pod redakcją Adriana Glenia, Jacka Gutorowa, Ireny Jokiel, Opole: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Opolski, 2005, str. 231-240.

7.„Community and Nearness in Eric Voegelin’s Thought,” in Community and Nearness, eds. Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow, Opole: Uniwersytet Opolski, 2008, str. 47-55.

8.„Eric Voegelin and American Conservatism,” in America and  European Values, ed. Krzysztof Skowroński, Cambridge: Cambridge Scholars Publishings, 2008, str. 106-113.

9.“Lux ex Armorica: The Celtic Contemplative Consciousness Versus Secularization in Thomas MacGreevy’s Breton Oracles,” in Issues of Globalisation and Secularisation in France and Ireland. Studies in Franco-Irish Relations, eds. Yanna Bevant and Eamon Maher, Frankfurt: Peter Lang, 2009, str. 79-89.

10.„Homeric Spirituality: The Metaphor of the Heroic in Death of Hector (by Brian Coffey),” in Other Edens: The Life and Work of Brian Coffey, eds. Benjamin Keating i Aengus Woods, Dublin: Irish Academic Press,  2009, str. 192-209.

11.„Purum Esse znaczy Miłosierdzie. Metafizyka i Objawienie w Ks. Michała Sopoćki przepowiadaniu Bożego Miłosiedzia.” in Studia historyczno-teologiczne Śląska Opolskiego, tom 30 (Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2010), red. Ks. Andrzej Anderwald et.al., str. 153-162.

12.“Brian Coffey’s Advent: Centre and Periphery in Coffey’s Poetic Consciousness,” w The Central and the Peripheral: Studies in Literature and Culture, eds. Paweł Schreiber, Joanna Malicka and Jakub Lipski, (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013), str. 159-176, ISBN (10): 1-4438-4596-5, ISBN (13): 978-1-4438-4596-0.

13.“Juxtaposition, Being and Primary Analogate: An Introduction to the Metaphysical Concept of Metaphor on the Basis of Old Irish Poetry,”  in The Visual and the Verbal in Film, Drama, Literature and Biography, ed. Mirosławy Buchholtz, Frankfurt, Peter Lang, 2012, str. 116-133

14.„Thomas MacGreevy and Samuel Beckett. Affinity and Controversy” w Crossroads in Literature and Culture, ed. Jacek Fabiszak, Ewa Urbaniak-Rybicka i Bartosz Wolski, (Berlin: Springer-Verlag, 2013), str. 307-315, ISBN: 978-3-642-21993-1,

 

Translations:

1.„Uczyć się żyć – teo-antropologia uniwersytetu” – translation of Thomas Merton’s „Learning to Live” – Zeszyty Naukowe, zeszyt filozoficzny I, 1993, WSP Opole, str.131-136.

2. Kierownictwo duchowe i medytacja – translation of Thomas Merton’s Spirirtual Direction and Meditation – Wydawnictwo M, Kraków, 1995.

3. Siedmiodniowa podróż z Tomaszem Mertonem – translation of Esther de Vaal’s The Seven Day Journey with Thomas Merton – Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, 1997.

4. Translations of Thomas Merton’s poetry and prose; essay – „Ulica jest miejscem świętowania,” poems – „Jak wjechać do dużego miasta,” „A więcej żegnajcie miasta,” fragments of „Cables to the Ace,” in Miasto: przestrzeń, topos, człowiek, eds. Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel, Opole: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Opolski, 2005, str. 295-310,


Other publications:

1. „U źródeł – Tomasza Mertona koncepcja uniwersytetu,” in Indeks, pismo środowiska akademickiego Uniwersytetu Opolskiego, 1997.

2. „Historiozofia jako rozeznawanie – podsumowanie Nowej nauki polityki Erica Voegelina” – in Strony, opolskie czasopismo społeczno-kulturalne, czerwiec 1996.

3. „Fundament nadziei – Jezus w kulturze. Wobec Jubileuszu 2000-nej rocznicy Wcielenia”; in Indeks, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Grudzień 1997.

4. „Ojcostwo w życiu i twórczości Tomasza Mertona”, in: Ojcostwo, ed. Dr O. Józef Augustyn SJ, Wydawnictwo M, Kraków, 1998, str. 101-112

5. „Macierzyństwo w życiu i twórczości Tomasza Mertona”, in: Macierzyństwo, ed. Dr O. Józef Augustyn SJ, Wydawnictwo M, Kraków, 1998, str. 81-97.

6. „Kierownictwo duchowe w pismach Tomasza Mertona,” w; Sztuka kierownictwa duchowego, red. Dr O. Józef Augustyn SJ i Jakub Kołacz SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, str. 222-231.

7. „Wąska droga: Notatki na marginesie Wspinaczki ku prawdzie Tomasza Mertona,” article in Życie Duchowe, Wiosna 58/2009, str. 94-100.

8. „Tomasz Merton, Pierwotny ideał Karmelu,” review in Życie Duchowe, Jesień 60/2009, str. 174-176.

9. „Flight from Dublin. Square Tales of New Age,” poetic prose in Icons, Succour. The New Fiction, Poetry and Art, Jesień/Zima 2008/09, str. 106-109.